Något om NSMF

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund rf. konstituerande möte hölls i november 1928 men förbundet anses grundat år 1929. Nykarlebynejden omfattade från början kommunerna Nykarleby, Munsala, Jeppo, Nykarleby landskommun samt Oravais. Senare tillkom även Vörå och Maxmo kommuner. Under årens lopp har kommunsammanslagningar förekommit i nejden och numera finns medlemsgrupperna i Nykarleby och Vörå.


Inom det område som nu utgör detta sång- och musikförbunds verksamhetsområde hade i Nykarleby, Munsala, Oravais och Jeppo sångkörer varit verksamma ända sedan Åbo-sångfesten 1897. Körer från  Nykarleby och Munsala hade deltagit i de sångfester som då på olika håll anordnades. På tillskyndan av de sångintresserade i Nykarlebynejden förbereddes under vintern 1927-28 en sångfest att hållas i Nykarleby den 28.5.1928 på Rummelbacken. Här samlades sångare och musikanter från Nykarleby stad, landskommun, Munsala, Jeppo och Oravais. När festen hållits sammanträdde sångledarna och andra intresserade angående bildandet av ett sång- och musikförbund i nejden.  Den 11 november samma år hölls sång- och musikförbundets konstituerande möte i Nykarleby. Vid samma tillfälle fattades också beslut om att följande år ordna en sångfest i Oravais.