Information till våra medlemmar!!

________________________________________________________________________________

NSMF 90        1929-2019

 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt år tillönskas er alla!

 

 

________________________________________________________________________

Ett stort tack till er alla som deltog i adventskonserten den 1.12.2019. Det blev en fin konsert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.