Information till våra medlemmar!

________________________________________________________________________

 

En fin start på höstterminen önskar vi alla våra körer och orkestrar. 

 

 

Torsdag 29.9.2022 kl. 18.00 har förbundet sin förbundsdag i Stjärnhallen mötesrum Phoenix. Stadgeenliga ärenden. 

 

Välkomna!

 

-----------

27.11.2022 kl. 15.00 traditionsenlig adventskonsert i Munsala kyrka med förbundets körer och orkestrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.