Information till våra medlemmar!!

________________________________________________________________________________

NSMF 90        1929-2019

 

________________________________________________________________________

Adventskonsert 1.12.2019 kl. 15.00 i Munsala kyrka. I samband med adventskonserten firar vi våra 90 år.

Medverkande:

Jeppo ungdomsorkester

Nykarleby manskör

Oravais manskör

Nykarleby stråkorkester

Erik Nygårds orkester

Nykarleby damkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.