Information till våra medlemmar!!

______________________________________________________________________

God fortsättning på 2019!

 

Stort TACK till er alla för er insats i konserten TopeliusJul!! Det blev en fin och mäktig konsert som vi gjorde tillsammans. 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.