Information till våra medlemmar!!

______________________________________________________________________

Välgörenhetskonsert 13.10.2018 kl. 18.00 i Stjärnhallen i Nykarleby till förmån för Österbottens cancerförening r.f.

Ett stort TACK till alla medverkade!! Tillsammans gör vi skillnad.

____________________________________________________________________

2018 är Topelius 200 års jubileum och där kommer körer och orkestrar att vara delaktiga i progammet under året. 1.12.2018 final med konsert "Topelius jul" i Munsala kyrka. Dirigent är Anna-Maria Helsing.

Programmet kommer att bli klart under våren och arrangemangen klara så att körerna och orkestrarna kan börja öva programmet genast från hösten. Jakobstads sinfonietta kommer att utgöra orkestergrunden för stråkarna. Konserten ingår i Björken och stjärnan som är ett Leaderprojekt som leds av AnCi Holm.

Möte och genomgång av repertoaren tillsammans med Mikael Svarvar för dirigenter, ansvarspersoner och stämledare torsdagen den 23.8.2018 kl. 19-21 i Stjärnhallen Lilla Björn. Välkomna med.

Stämfiler och noter finns nu tillgängliga hos kontaktpersonerna i körerna och orkestrarna.

Nu är det VIKTIGT att vi alla ställer upp på samövningarna för det kommer att bli en mäktig konsert, och ryktet låter säga att 600 biljetter såldes den första veckan biljetterna kom till salu.

Övningstider inför konserten:

4.11.2018 kl. 18.00-20.00 körsångare, Nykarleby stråkorkester, sinfonettan i Lilla Björn, Stjärnhallen i Nykarleby. Ingen servering.

13.11.2018 kl. 19.00-21.00 körsångare, Nykarleby stråkorkester, sinfonettan, Kredu (Kristliga folkhögskolan Nykarleby).  Ingen servering.

26.11.2018 kl 18.00-  gemensam övning för körsångare, Sinfoniettan och Nykarleby stråkorkester tillsammans med Anna-Maria Helsing Munsala kyrka. Ingen servering.

27.11.2018 kl. 18.00- övning körerna tillsammans med Anna-Maria Helsing         Munsala kyrka. Ingen servering.

30.11.2018 kl. 18.00- gemensam övning med alla tillsammans med Anna-Maria H   Munsala kyrka. Ingen servering.

1.12.2018 kl. 15.00 genrep för alla i Munsala kyrka

                 kl. 18.00 KONSERT: TOPELIUS JUL

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.