Information till våra medlemmar!

________________________________________________________________________

 

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas er alla!

 

Ett stort TACK till er som deltog och gjorde Adventskonserten den 28.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.