Information till våra medlemmar!

________________________________________________________________________

Välkommen till ett nytt verksamhetsår 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

NSMF representerar körer och orkestrar från Nykarleby och Vörå. Inom förbundet verkar 2 manskörer, 2 damkörer, 2 blandade körer, 1 blåsorkester, 1 stråkorkester, 1 skolkör, samt 1 spelmanslag.